Hexanophenone CAS:942-92-7


Wzór chemiczny: C12H16O
Masa molowa: 176.25484
Temperatura topnienia 25-26 ° C
Temperatura wrzenia 265 ° C
gęstość: 0,958 g / ml w 25 ° C
współczynnik załamania n20 / D 1,5105
Fp> 230 ° F
postać płynu po stopieniu
kolor jasny żółty

Katynony można podzielić w zależności od długości łańcucha, z którym związane są grupy aminowa, arylowa i ketonowa: jeśli łańcuch złożony jest z trzech węgli – substancja należy do podgrupy propiofenonów; jeśli łańcuch złożony jest z czterech węgli – do podgrupy maślanofenonów; jeśli łańcuch ma pięć węgli – walerofenonów; następne w kolejności byłyby heksanofenony, heptanofenony, oktanofenony, itd..