metyloamina 40% roztwór wodny CAS:74-89-5


Wzór: CH5N
Gęstość: 700 kg/m3
Temperatura wrzenia: -6 °C
Temperatura topnienia: -93 °C
Masa molowa: 31,0571 g/mol

Metyloamina (metanoamina), CH3NH
2 – organiczny związek chemiczny należący do amin. Jest to trujący, bezbarwny, łatwopalny gaz o nieprzyjemnym zapachu zbliżonym do amoniaku i psujących się ryb. Temperatura topnienia wynosi -93 °C, zaś temperatura wrzenia (skraplania) -6 °C. Jest najprostszą pierwszorzędową aminą alifatyczną. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, trochę gorzej w etanolu. Ze względu na swoje właściwości fizyczne, metyloaminę zazwyczaj przechowuje się albo skroploną w ampułach, albo częściej w postaci soli np. chlorowodorku metyloaminy (higroskopijne ciało stałe) o wzorze (CH3NH3)Cl. Ze względu na swoje właściwości fizyczne (tt,tw) metyloaminę zazwyczaj przechowuje sie albo skroploną w ampułach, albo częsciej w postaci soli np. chlorowodorku metyloaminy (higroskopijne ciało stałe).
Handlowo dostępna jest także jako 40% roztwór wodny.

Znalazła liczne zastosowania w przemyśle syntez organicznych (barwników i garbników), w preparatyce farmaceutycznej i syntezie chemicznej (do produkcji pestycydów, surfaktantów i przyspieszaczy). W postaci skroplonej stosowana jako rozpuszczalnik.

Podobnie jak większość amin, metyloamina jest toksyczna.

Aby odzyskać metyloaminę z chlorowodorku należy rozpuścić go w wodzie i zalkalizować roztwór np. NaOH.

Taki chlorowodorek metyloaminy nadaje sie do wielu syntez, jednak można ją jeszcze oczyścić (zanieczyszczenia organiczne oraz chlorek amonu). Chlorowodorek metyloaminy (zanieczyszczony) należy rozpuścić w możliwie małej ilości wody, dodać toluenu (lub innego niepolarnego, niemieszającego się z wodą rozpuszczalnika). Na 8 g chlorowodorku metyloaminy daje się 30 ml toluenu. Następnie dodaje się do mieszaniny, małymi porcjami, silnie wstrząsając, stężony roztwór NaOH (lub innej zasady), meszaninę należy chłodzić w łaźni wodnej, na koniec nalezy dodać stały NaCl - tyle by pozostał na dnie nierozpuszczony NaCl (ma to za zadanie zmniejszyć rozpuszczalność w wodzie wolnej metyloaminy). Kolejnym krokiem będzie odciągnięcie pipetą lub oddzielenie w rozdzielaczu górnej (toluenowej) warstwy będącej roztworem oczyszczonej metyloaminy. Po oddzieleniu warstw, część toluenową nasycamy gazowym chlorowodorem. Po pewnym czasie nasycania zacznie sie wytrącać czysty chlorowodorek metyloaminy.